• slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

ภาพข่าว/กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปประกาศรับฟังความคิดเห็น
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวีดีโอหน่วยงานหนังสือราชการปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official